Dịch vụThời gianGiá dịch vụ
THÀNH LẬP CÔNG TY
Tư vấn tên, ngành nghề, vốn điều lệ.
Xin cấp Giấy phép kinh doanh, mã số thuế, con dấu
Lệ phí phải nộp nhà nước : 650.000 VNĐ
Thủ tục chi tiết
05 ngày450.000 VND
THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH
Thay đổi trên giấy phép gồm:
– Tên công ty
– Địa chỉ trụ sở công ty
– Người đại diện pháp luật
– Bổ sung ngành nghề
– Giảm ngành nghề
– Chỉnh sửa giấy phép
Thủ tục chi tiết
05 ngày200.000 VND
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN
Thay đổi thành viên góp vốn
– Tăng vốn điều lệ
– Giảm vốn điều lệ
– Chuyển đổi vốn giữa các thành viên
05 ngày400.000 VND
GIẢI THỂ CÔNG TY
Lập BCTC – Thanh quyết toán hoá đơn – Quyết toán thuế.
Khoá mã số thuế - Trả GPKD và con dấu - Đăng báo giải thể
Thủ tục chi tiết
20 ngày1.500.000 VND
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI ĐIỆN
Xin cấp: Giấy phép VPĐD
Đăng ký lao động cho VPĐD
Đăng ký hoạt động cho VPĐD
Thủ tục chi tiết
05 ngày700.000 VND
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Thay đổi:
– Tên công ty
– Địa chỉ trụ sở công ty
– Người đại điện pháp luật
- Thành viên góp vốn
Tăng giảm: Ngành nghề kinh doanh- Vốn đầu tư
30 ngày3.000.000 VND
BÁO CÁO THUẾ, ĐĂNG KÝ BHXH, BHYT
Báo cáo thuế VAT hàng tháng cho doanh nghiệp
Báo cáo qua mạng bằng chữ ký số TOKEN
Thủ tục chi tiết
tháng300.000 VND
DỊCH VỤ SỔ SÁCH KẾ TOÁN
- Báo cáo VAT hàng tháng
- Lập các tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng Quý
Thủ tục chi tiết
tháng700.000 VND
ĐĂNG KÝ- CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Hàng hoá Sản xuất trong nước:
Thử nghiệm – Đăng ký nhãn hiệu – Đăng ký & Công bố tiêu chuẩn chất lượng.
Hàng hoá Nhập khẩu: Đăng ký & Công bố tiêu chuẩn chất lượng.
Thời gian : 17 ngày
17 ngày1.500.000 VND
CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐÃ MẤT
Thay đổi Chủ sở hữu – Người đại diện.
Chuyển giao Quyền sở hữu – Nhượng quyền thương hiệu.
Xin cấp lại Phó bản khi bị mất – hư hỏng.
Thủ tục chi tiết
05 ngày700.000 VND
ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU
Bảo hộ độc quyền : Logo – Nhãn hiệu – Thương hiệu.
Giải pháp hữu ích – Bằng sáng chế.
Đối tượng : Cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
30 ngày1.660.000 VND
THIẾT KẾ WEBSITE, LOGO, EMAIL MARKETING
Chuyên thiết kế : Logo – Nhãn hiệu – Thương hiệu.
Chuyên thiết kế Website giá rẻ – chỉ trả phí duy trì hàng năm
Đối tượng : Cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
03 ngày1.500.000 VND