1. Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu phải bao gồm

–        Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (2 bản);
–        Quy chế sử dụng nhãn hiệu,nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể;
–        Mẫu nhãn hiệu (8 mẫu nhãn);
–        Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp,nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế,Chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động,…);
–        Giấy uỷ quyền(nếu cần)
–        Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm,nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế,gồm một (1 bản);
–        Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng,huy chương, nếu trên nhãn hiệu có chứa đựng các thông tin đó;
–        Chứng từ nộp phí nộp đơn.
–        Bản gốc Giấy uỷ quyền;
–        Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế,kể cả bản dịch ra tiếng Việt.

2. Công việc

–        Soạn hồ sơ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
–        Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
–        Theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệm hình thức, ra công báo, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.
–        Nhận giấy chứng nhận Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.
–        Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.
–        Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp nhãn hiệu với các chủ đơn khác.
–        Tư vấn lập hợp đồng Lixang nhãn hiệu cho tổ chức cá nhân khác nếu có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu.

3. Chi phí

–        Chi phí trọn gói đã bao gồm lệ phí nhà nước: 2.000.000 VND

–        Thanh toán 01 lần khi tiến hành hợp đồng